Nieuws/Blog   @kanorijnland   Algemeen   KanoPolo   Instagram   Linkedin   YouTube

Zondag, 12 februari: Zwembaddag (Alleen grootwater)

 Algemeen 

Onder vlakwater varen wordt verstaan het kanovaren op binnenwater (vaarten, kanalen, sloten, plassen, meren, rivieren, kreken) met aandacht voor sportiviteit, gezelligheid en beleving.

Het is de vooral beleving van de omgeving, waarmee het vlakwater varen zich onderscheidt van de meeste andere vormen van kanosport. Daarbij hoort een grote variatie aan landschappen, zoals natuurgebieden, polders, steden en dorpen. De vaarroutes varieren in lengte en zwaarte waardoor kanovaarders van ieder niveau de kans krijgen aan een kanotocht deel te nemen.
De prestatie speelt bij de kanotochten een ondergeschikte rol. Het vaartempo wordt aangepast aan de minder sterke deelnemers en er worden voldoende rustpauzes ingelast.

Bij iedere tocht stelt een van de kanovaarders zich beschikbaar als vaarleider. Deze heeft kennis van de route en licht de deelnemers van de tocht in over de verwachte vaaromstandigheden.

 Resultaten peiling Vlakwatercommissie over deelname tochten 

Via de mail hebben we als Vlakwatercommissie een peiling verricht over de deelname aan tochten. Daar zijn 19 reacties op gekomen. Zoals zo vaak bij dit soort ‘onderzoeken’ is het zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het is uiteraard onmogelijk het een ieder precies naar de zin te maken. We hebben er zeker wel wat punten uit kunnen halen waar we wat mee willen gaan doen. Hierna volgt een opsomming daarvan met daarbij tevens vermeld de door ons te nemen actie.

Men waardeert de tochten die buiten de directe omgeving van Leiden worden georganiseerd. Er is ook de wens voor meer korte tochten vanaf de club. Voordelen: geen gedoe met vervoer en je bent ook niet gelijk een hele dag kwijt.
In de app ‘Stukje kanoën’ kan iemand die graag met anderen een stuk wil varen vanaf de club, dat bekend maken met informatie over te varen afstand, tempo of route. Bijvoorbeeld op de ochtend of middag in het weekend. Mocht je nog niet in de app groep ‘Stukje kanoën’ zijn opgenomen, geef dan je naam en 06-nummer door (via ) zodat we je toe kunnen voegen.

Als je advies wilt of hulp, dan kun je die vragen aan de leden van de Vlakwatercommissie. Korte (les) tochten waar het niet zozeer gaat om de tocht zelf maar om de aandacht voor de techniek. Noem het een soort ‘opfristochten/opfrislessen’. Dit kan zowel een les zijn op de plas bij de club, als een tocht naar bijvoorbeeld de Braassem om te oefenen met varen in de wind. Wij hopen dat dit leden die lang niet gevaren hebben weer op gang kan helpen of nieuwe leden kan helpen hun vaartechnieken te verbeteren.
Actie: wij gaan onze instructeurspool vragen of zij hiertoe bereid zijn. Vervolginfo rond deze actie komt nog.

Voor wie dat wil (en als dat technisch kan) de mogelijkheid bieden om een kanoprofiel aan te maken op de website van Kano Rijnland waar interesses en beschikbaarheid om te varen kunnen worden vermeld, een soort kanomaatjes rubriek. Dit hangt samen met de lopende actie vanuit het bestuur om de website aan te passen.
Actie: Onderzoeken of dit in onze website kan worden ingebouwd, met waarborgen van privacy. Aangeven bij clubtocht aankondigingen wat de procedure is, als je na sluiten van de inschrijftermijn toch nog beluit mee te gaan.
Actie: vanaf nu wordt deze procedure genoemd in een aankondiging

Extra aandacht om leden die in het lopende verenigingsjaar lid zijn geworden en examen hebben gedaan bij clubactiviteiten te betrekken.
Actie:

Dank voor jullie inbreng en veel vaarplezier!

 Vlakwaterprogramma 2023 
Het vlakwaterprogramma voor 2023 is nog niet bekend.
 
 Avondtochten 

iedere woensdagavond , vanaf 6 april, worden er kanotochtjes gevaren vanaf de vereniging.

Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, zorg wel dat je een boot afschrijft in de agenda en er op tijd bent.

Het vertrek is om 19:30 uur vanaf het clubhuis.

De afstanden die worden gevaren zijn voor iedereen goed te doen; dus ook canadeesvaarders kunnen prima mee.(de langzaamste bepaald het tempo) In principe zijn we voor het donker terug,maar een lampje meenemen kan nooit kwaad.

Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken aan de bar.

Het laatste tochtje is op 28 september.

Graag tot ziens op het water.

De vlakwatercommissie.

Vlakwaterprogramma
 
 Spelregels voor vlakwatertochten 

De organisatie

De vlakwatercommissie bedenkt een aantal tochten en verdeelt ze over het seizoen zodat er elke maand 1 of 2 tochten zijn.. De vaarleider maakt de gegevens bekend via de mail en de website, zoals de lengte en moeilijkheidsgraad van de tocht, meenemen van eigen boterhammetjes of aantal cafés langs de route en andere bijzonderheden. Aanmelden voor deze tochten is noodzakelijk.

Verder worden er gedurende het seizoen op woensdagavond tochtjes vanaf de vereniging gevaren, hier hoef je je niet voor aan te melden. De afstand op deze avonden zal niet langer zijn dan 10 kilometer

Deelname aan een tocht - Spelregels

Voor deelname aan een tocht gelden de volgende spelregels om alles soepel te laten verlopen.

Aanmelden
Voor een avondtocht hoef je je niet van tevoren aan te melden. Op het tijdstip van vertrek merken we wel hoeveel er meegaan. Voor de andere tochten moet je je van tevoren aanmelden bij de vaarleider. Deze moet het een en ander van tevoren regelen, bij voorbeeld het vervoer. De tochten zijn toegankelijk voor alle leden, dus ook voor de jeugd. De te varen afstand is van te voren bekend, dus wees eerlijk naar jezelf of je iets aankunt.

Vervoer
Vaak begint de tocht niet direct bij de loods. Geef bij aanmelding door:

De vaarleider benadert de chauffeurs en organiseert het vervoer. Voor de reiskosten wordt een vast bedrag per kilometer berekend en op de dag zelf aan de chauffeurs betaald.

Tijdstip van verzamelen
Het tijdstip van verzamelen is een half uur voor de aangekondigde vertrektijd. Op het tijdstip van vertrek dient iedereen startklaar in zijn boot te zitten, of met de kano's op het dak of op de trailer in de auto. Neem ruim de tijd voor het op- of inladen zodat we op tijd kunnen vertrekken.

Slecht weer
De vaarleider kan besluiten om vanwege de weersomstandigheden een andere route te kiezen, of zelfs de hele tocht af te blazen.

Gebruik van een clubboot

Reservering
In de agenda in het clubhuis kun je een LKV-boot reserveren. Gebruik je zonder reservering een LKV-boot, kijk dan eerst in de agenda of hij niet al gereserveerd is. Zo niet, schrijf dan in de agenda welke boot je meeneemt. Let op dat je een LKV -boot, en geen privé-boot meeneemt. Let erop dat je boot luchtzakken dan wel schotten heeft.

Accessoires
De spatzeilen zijn genummerd met het nummer van de bijbehorende boot. Bij sommige boten ontbreekt het spatzeil, zoek er dan een bij die goed past. Vergeet je peddel niet. Ook hier weer opletten dat je geen privé-peddel meeneemt. Het dragen van een zwemvest wordt aanbevolen, en soms zelf verplicht gesteld door de organisatie.

Na de tocht
Maak de boot schoon en droog (neem zelf een spons mee) en leg hem op de juiste plaats terug. Het nummer van de boot staat op het rek. Hang ook het spatzeil op het juiste nummer terug.

Veel plezier tijdens de tochten.

De vlakwatercommissie

Vlakwaterprogramma

Last modified on: 23 Dec 2022 11:17:18.

 Inloggen