Nieuws/Blog   @kanorijnland   Algemeen   KanoPolo   Instagram   Linkedin   YouTube

Zondag, 17 maart: Grootwater: Oosterschelde

 Algemeen 

Onder vlakwater varen wordt verstaan het kanovaren op binnenwater (vaarten, kanalen, sloten, plassen, meren, rivieren, kreken) met aandacht voor sportiviteit, gezelligheid en beleving.

Het is de vooral beleving van de omgeving, waarmee het vlakwater varen zich onderscheidt van de meeste andere vormen van kanosport. Daarbij hoort een grote variatie aan landschappen, zoals natuurgebieden, polders, steden en dorpen. De vaarroutes varieren in lengte en zwaarte waardoor kanovaarders van ieder niveau de kans krijgen aan een kanotocht deel te nemen.
De prestatie speelt bij de kanotochten een ondergeschikte rol. Het vaartempo wordt aangepast aan de minder sterke deelnemers en er worden voldoende rustpauzes ingelast.

Bij iedere tocht stelt een van de kanovaarders zich beschikbaar als vaarleider. Deze heeft kennis van de route en licht de deelnemers van de tocht in over de verwachte vaaromstandigheden.

 Toelichting bij het vaarprogramma 

Een deel van de georganiseerde tochten heeft het clubhuis als start- en eindpunt. Voor tochten buiten de eigen regio worden de boten op de trailer geladen. De Vlakwatercommissie benadert hiervoor deelnemers die bereid zijn de trailer te trekken.

In aanvulling op de tochten die door de Commissie worden georganiseerd, staat het ieder lid vrij om zelf tochten te organiseren, solo dan wel in groepsverband. Advies over routes, instap- en pauzeplekken kan worden ingewonnen bij de Commissie. Er bestaan diverse app-groepen waarin oproepen worden gedaan om samen een tocht te varen, met informatie over de te varen afstand, route, vertrektijd en/of tempo. Leden die zich voor de app-groep ‘Stukje Kanoën’ willen aanmelden, kunnen dit aan de Commissie kenbaar maken. Daarnaast bestaan er diverse app-groepen van leden die samen de introductiecursus hebben gevolgd.

In samenwerking met de Introductiecommissie – die nieuwe leden werft en cursussen organiseert – en het team van instructeurs, kan de Vlakwatercommissie korte lessen verzorgen voor leden die de introductiecursus hebben gedaan maar onzeker zijn over hun kanovaardigheden bij het varen in groepsverband. Het maakt niet uit of de cursus recent dan wel vele jaren geleden is gevolgd. Benader hiervoor de Vlakwater- of de Introductiecommissie.

 Vlakwaterprogramma 2023 
Datum Bestemming Afstand
(km)
Tochtleiding/
aanmelding
Zondag, 2 aprilKoudehandentocht--
Zaterdag, 22 aprilAlmere-Jaap
Zaterdag, 13 meiNieuwkoop kamperen-Jan Cees
Zondag, 14 meiNieuwkoop-Jan Cees
Zondag, 4 juni Westeinder Plassen-Jaap
Zaterdag, 17 juniBiesbosch kamperen-Jan Cees
Zondag, 18 juniBiesbosch-Jan Cees
Zondag, 25 juniLangeraar-Jaap
Zondag, 16 juliVlietlanden Picknick-Berend
Zondag, 13 augustusNoord-Holland-Berend
Zondag, 3 septemberLinschoten-Jaap
Zaterdag, 23 septemberReeuwijkse Plassen-Jan Cees
Zondag, 15 oktoberSlottocht--

Voor alle bovenstaande tochten geldt, dat ze allemaal ieder ruim voor de vermelde datum nog onder de aandacht worden gebracht inclusief een nadere beschrijving van de tocht en de inschrijfprocedure.

Voor de woensdagavond tochten zie onder "Avondtochten".

Voor telefoonnummers of adressen van de tochtleiding of aanmelding, zie onze ledenlijst.
Wachtwoord onbekend? Stuur mij een mailtje ( )

 
 Avondtochten 

iedere woensdagavond , vanaf 5 april, worden er kanotochtjes gevaren vanaf de vereniging.

Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, zorg wel dat je een boot afschrijft in de agenda en er op tijd bent.

Het vertrek is om 19:30 uur vanaf het clubhuis.

De afstanden die worden gevaren zijn voor iedereen goed te doen; dus ook canadeesvaarders kunnen prima mee.(de langzaamste bepaald het tempo) In principe zijn we voor het donker terug,maar een lampje meenemen kan nooit kwaad.

Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken aan de bar.

Het laatste tochtje is op 27 september.

Graag tot ziens op het water.

De vlakwatercommissie.

Vlakwaterprogramma
 
 Spelregels voor vlakwatertochten 

De organisatie

De vlakwatercommissie bedenkt een aantal tochten en verdeelt ze over het seizoen zodat er elke maand 1 of 2 tochten zijn.. De vaarleider maakt de gegevens bekend via de mail en de website, zoals de lengte en moeilijkheidsgraad van de tocht, meenemen van eigen boterhammetjes of aantal cafés langs de route en andere bijzonderheden. Aanmelden voor deze tochten is noodzakelijk.

Verder worden er gedurende het seizoen op woensdagavond tochtjes vanaf de vereniging gevaren, hier hoef je je niet voor aan te melden. De afstand op deze avonden zal niet langer zijn dan 10 kilometer

Deelname aan een tocht - Spelregels

Voor deelname aan een tocht gelden de volgende spelregels om alles soepel te laten verlopen.

Aanmelden
Voor een avondtocht hoef je je niet van tevoren aan te melden. Op het tijdstip van vertrek merken we wel hoeveel er meegaan. Voor de andere tochten moet je je van tevoren aanmelden bij de vaarleider. Deze moet het een en ander van tevoren regelen, bij voorbeeld het vervoer. De tochten zijn toegankelijk voor alle leden, dus ook voor de jeugd. De te varen afstand is van te voren bekend, dus wees eerlijk naar jezelf of je iets aankunt.

Vervoer
Vaak begint de tocht niet direct bij de loods. Geef bij aanmelding door:

De vaarleider benadert de chauffeurs en organiseert het vervoer. Voor de reiskosten wordt een vast bedrag per kilometer berekend en op de dag zelf aan de chauffeurs betaald.

Tijdstip van verzamelen
Het tijdstip van verzamelen is een half uur voor de aangekondigde vertrektijd. Op het tijdstip van vertrek dient iedereen startklaar in zijn boot te zitten, of met de kano's op het dak of op de trailer in de auto. Neem ruim de tijd voor het op- of inladen zodat we op tijd kunnen vertrekken.

Slecht weer
De vaarleider kan besluiten om vanwege de weersomstandigheden een andere route te kiezen, of zelfs de hele tocht af te blazen.

Gebruik van een clubboot

Reservering
In de agenda in het clubhuis kun je een LKV-boot reserveren. Gebruik je zonder reservering een LKV-boot, kijk dan eerst in de agenda of hij niet al gereserveerd is. Zo niet, schrijf dan in de agenda welke boot je meeneemt. Let op dat je een LKV -boot, en geen privé-boot meeneemt. Let erop dat je boot luchtzakken dan wel schotten heeft.

Accessoires
De spatzeilen zijn genummerd met het nummer van de bijbehorende boot. Bij sommige boten ontbreekt het spatzeil, zoek er dan een bij die goed past. Vergeet je peddel niet. Ook hier weer opletten dat je geen privé-peddel meeneemt. Het dragen van een zwemvest wordt aanbevolen, en soms zelf verplicht gesteld door de organisatie.

Na de tocht
Maak de boot schoon en droog (neem zelf een spons mee) en leg hem op de juiste plaats terug. Het nummer van de boot staat op het rek. Hang ook het spatzeil op het juiste nummer terug.

Veel plezier tijdens de tochten.

De vlakwatercommissie

Vlakwaterprogramma

Last modified on: 27 Mar 2023 08:18:28.

 Inloggen