Nieuws/Blog   @kanorijnland   Algemeen   KanoPolo   Instagram   Linkedin

Vrijdagavond, 6 december, 19.30u: Grootwatervaarder: navigatie, tochtplanning, getij, koersen, kompas

 Grootwater: Winterprogramma 2019/2020 

Deze winter houden we weer een aantal workshops voor de mensen van KV Rijnland die bezig zijn met grootwatervaren of dit willen gaan doen.
De workshops vinden plaats op vrijdagavond in het clubgebouw en starten om 19.30 en gaan door tot ongeveer 22.00 uur. Als je mee wilt doen voor een workshop moet je je uiterlijk een week van tevoren opgeven bij .

 Inhoud Workshops: 
Winter programma Grootwater 2019/2020
Vrijdagavond 6 december 2019
Start 19.30 clubgebouw
Voor nieuwe grootwatervaarders: navigatie, tochtplanning, getij, koersen, kompas
Vrijdagavond 13 december 2019
Start 19.30 clubgebouw
Tochtplanning 1
Vrijdagavond 17 januari 2020
Start 19.30 clubgebouw
Groepsgedrag, groepsveiligheid en incidenten
Vrijdagavond 14 februari 2020
Start 19.30 clubgebouw
Zeeborrel met zeequizzzzz
Zondagmiddag 23 februari 2020
17.30 tot 19.00 uur (excl tijd op/afladen)
Zwembadsessie groot/vlakwater
Aansluitend eten op de club
Vrijdagavond 13 maart 2020
Start 19.30 clubgebouw
Tochtplanning 2
Zaterdag, 4 april 2020
Start 10.00 tot ongeveer 12.00 clubgebouw
Schoonmaakdag/klusdag Grootwaterploeg
Vrijdagavond 17 april 2020
Start 19.30 clubgebouw
Verzoeknummers
(bijv. onderhoud, kleding, schiemanswerk...)
Navigatie en tochtplanning voor de nieuwe grootwatervaarders
Vrijdagavond 6 december 2019
Vooral voor de nieuwe lichting grootwatervaarders is deze avond bedoeld. Hoe lees je een zeekaart? Hoe zet je koersen uit me je kompas? Hoe plan je een tocht op getijdewater? Hoe werkt getij eigenlijk? We beginnen deze avond helemaal bij de basis zodat er aangesloten kan worden bij de tochtplanning avonden die verder deze winter nog volgen.
Tochtplanning 1
Vrijdagavond 13 december 2019
Tochten plannen voor alle grootwatervaarders.
De gevorderden gaan met hun eigen tochten aan het plannen. Deze avond ook met tochten die we nodig hebben voor de vaarkalender die we in januari gaan opstellen.
We besteden dit jaar ook aandacht aan hoe je alles nu noteert, en we gaan elkaars tochten controleren aan de hand van deze notities. Mocht je nog nooit tochten hebben gepland (dus nog niets weten van getij, stroom, zeemijlen, kompaskoersen, etc.) dan ben je natuurlijk ook welkom. We houden iemand vrij om je de basisbeginselen van de theorie uit te leggen. Verder ga je vooral veel zelf oefenen aan de hand van opdrachten door tochten op getijde water uit te rekenen en te werken met zeekaarten en de stroomatlas.
Groepsgedrag, groepsveiligheid en incidenten
Vrijdagavond 17 januari 2020
Zeevaarders staan bekend als mensen die graag alleen op pad gaan en lekker eigenwijs zijn. Maar voor de veiligheid hebben we elkaar toch nodig want varen op zee doe je niet alleen. Hoe werkt dat? Wat komt erbij kijken? Wat als er iets mis gaat? Aan de hand van voorbeelden gaan we met elkaar in discussie om hier eens bij stil te staan en over na te denken.
Zeeborrel met zeequizzzz
Vrijdagavond 14 februari 2020
De grootwatercommissie zal het vaarprogramma van het seizoen 2020 presenteren met de uitleg erbij. En niet te vergeten, we brengen met elkaar een toost uit op de te varen tochten en een mooi seizoen met goede weergoden. En er wordt natuurlijk weer gestreden om de Kapiteinspet met titel "Kappie van het jaar". De zeequizzzzz is dit jaar in nieuwe handen dus dat wordt een verassing.
Zwembadsessie groot/vlakwater met aansluitend soepmaaltijd bij de club
Zondagmiddag 23 februari 2020, 17.30 tot 19.00 uur (excl tijd op/afladen)
Deze zondag gaan we met zeekano's (eigen boot of clubboot) naar het zwembad. We kunnen dan even flink oefenen met alle soorten reddingen. Altijd zinvol voor aanvang van het vaarseizoen. Natuurlijk i.v.m met opladen, rijden en afladen moet je 45 minuten van tevoren bij de club aanwezig zijn. We zullen ook dit jaar weer tegen een kleine vergoeding een maaltijd aanbieden die volgens traditie door diverse vrijwillige kokers thuis wordt bereid en op de club wordt uitgestald.
Tochtplanning 2
Vrijdagavond 13 maart 2020
Tochten plannen voor alle grootwatervaarders. De gevorderden gaan met hun eigen tochten aan het plannen. We besteden dit jaar ook aandacht aan hoe je alles nu noteert, en we gaan elkaars tochten controleren aan de hand van deze notities.
Mocht je nog nooit tochten hebben gepland (dus nog niets weten van getij, stroom, zeemijlen, kompaskoersen, etc.) dan ben je natuurlijk ook welkom. We houden iemand vrij om je de basisbeginselen van de theorie uit te leggen. Verder ga je vooral veel zelf oefenen aan de hand van opdrachten door tochten op getijde water uit te rekenen en te werken met zeekaarten en de stroomatlas.
Schoonmaakdag, klusdag Grootwaterploeg
Zaterdagochtend 4 april 2020
Net als vorig jaar pakken we weer even flink aan. In ieder geval willen we de loodsen 4, 5 en 6 weer even schoonmaken zodat alles weer fris is voor het nieuwe kanoseizoen. Het materiaal moet ook weer even netjes op orde worden gebracht. En verder kijken we even wat er nog meer in het clubgebouw moet gebeuren.
Verzoeknummers, nog nader in te vullen
Vrijdagavond 17 april 2020
Deze avond wordt nog nader ingevuld. Je kan hiervoor verzoeknummers indienen waar je dit jaar nog graag behoefte aan hebt. Je kan hierbij denken aan onderhoud van materiaal, informatie over kleding, schiemanswerk, doornemen theorie van ZV,....

Last modified on: 14 Oct 2019 10:17:30.

 Inloggen