Nieuws/Blog   @kanorijnland   Algemeen   KanoPolo   Instagram   Linkedin   YouTube

Zondag, 17 maart: Grootwater: Oosterschelde

 Vertrouwens persoon 

Vertrouwenspersoon Kano Rijnland: Jacqueline Maillé
Mijn naam is Jacqueline Maillé. Ik ben al geruime tijd vertrouwenspersoon voor leden en vrijwilligers van LKV Rijnland. Ik ben getrouwd met Cor Veefkind. In het dagelijks leven ben ik vrijwilliger bij diverse organisaties, waaronder de belangrijkste als regiocoördinator voor de MS Vereniging. Mijn vak als bedrijfseconoom voer ik niet meer uit, doordat ik arbeidsongeschikt ben. Daarnaast kennen sommigen van jullie mij van mijn actieve periode bij LKV als ww en brandingvaarder en als bestuurslid. Maar dat is alweer heel wat jaren geleden. Nu vaar ik af en toe nog met Cor in de canadees.

Wat kan ik voor de kanovereniging betekenen?
Je mag contact met mij opnemen als je je ergens zorgen over maakt of als je problemen op een onafhankelijke en op vertrouwelijke wijze wil bespreken. Dit kan ongewenst gedrag van andere leden en/of vrijwilligers zijn, of dit kunnen zorgen zijn over iets dat gebeurt tijdens de activiteiten van de club of over iets dat je hebt opgevangen tijdens de trainingen. Te denken valt aan:

Wat te doen bij ongewenste omgangsvormen?
Er zijn verschillende manieren:

Hoe werkt het?
Je kunt mij bereiken door een mail te sturen naar . In de mail kun je aangeven of je me wil spreken. Belangrijk te weten: wat met mij wordt besproken zal op een vertrouwelijke wijze gebeuren en alleen met jouw toestemming kunnen bestuursleden of derden op de hoogte worden gebracht.
Na ontvangst van je mail maken we een afspraak en vindt een eerste gesprek plaats. Naar aanleiding hiervan wordt een vervolgtraject samen met de vertrouwenspersoon opgesteld. Dit traject kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.


 Inloggen