Nieuws/Blog   @kanorijnland   Algemeen   KanoPolo   Instagram   Linkedin

Voor dit jaar zijn er geen tochten meer gepland

 Contributie 2018-2019 

De contributie gelden voor het verenigingsjaar 2018-2019 zijn als volgt:

Contributiegelden 2018-2019
in Euro's
1e lid
zonder boot met boot
Vanaf 16 jaar
Tot 16 jaar
175
165
145
135
Korting voor 2e en volgende lid 15,-- (korting volgens watersportverbond)
Stallingsgeld:
Per poloboot
Per kano
Brede boot
30
45
67

Van belang is het volgende:

Het bankrekeningsnummer is: NL 77 INGB 0003 8982 28

Als u boven de 18 jaar bent en een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm vergoeden de Gemeenten Leiden en Leiderdorp veelal uw kosten voor deelname aan sport tot maximaal €210,- per persoon per jaar. (2019)
Zie: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkeringen-en-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/jeugdfonds-sport-en-cultuur/

Sinds begin 2015 is Leiderdorp net als Leiden aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Als je onder de 18 jaar bent en je ouders hebben te weinig inkomen om sporten te betalen kan je een beroep doen op het jeugdsportfonds. LKV Rijnland is aangesloten bij het Watersportverbond welke weer is aangesloten bij NOC/NSF, contributiekosten vallen daarom onder deze regeling. Omdat de regels en criteria per gemeente verschillen kan je het beste deze opzoeken op de site van de gemeente waar je woont. De bijdrage is maximaal €225,-.

Z & Z biedt (mee)verzekerde kinderen tot 18 jaar bij de AV GeZZin een tegemoetkoming in sportkosten van €50,- pp.
Zie: https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgverzekeringen/aanvullende-verzekeringen/sportvergoeding.htm

Voor alle regelingen geldt dat u zelf de aanvraag moet regelen.

Voor vragen omtrent contributie en/of lidmaatschap, kunt u contact opnemen met:

Gezinus Wolf


Last modified on: 03 Jun 2019 09:21:13. by HLJ

 Inloggen